Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ekhyddan – Nybro

Fotograf: Tomas Ärlemo

Markundersökningar startar under maj

Planeringen av den nya ledningen mellan Ekhyddan och Nybro fortsätter med markundersökningar under våren. Vid markundersökningar görs noggrannare undersökningar av markförhållandena vid stolpplatserna för att avgöra vilka fundament respektive stolptyper som ska användas.

Under 2018 fortsätter arbetet med att planera utformningen av en ny stamnätsledning mellan Ekhyddan och Nybro. Med start under våren ska markförhållandena undersökas vid de planerade stolpplatserna för att kunna avgöra vilka typer av fundament och stolpar som ska användas på respektive plats.  Markundersökningarna utförs av Sweco på Svenska kraftnäts uppdrag och beräknas pågå fram till årsskiftet. För att undvika att fornminnen och naturvärden skadas kommer dessa att märkas ut med snitslar innan undersökningarna startar.

Borrbandvagn används för att bestämma markförhållanden

Vid markundersökningarna används en borrbandvagn (se exempel på bilden) för att göra provhål i marken för att förhållandena ska kunna bestämmas. Både vid användning och vid transport av borrbandvagn vidtas åtgärder för att minimera påverkan på omgivningen. Eventuella skador som kan uppstå på exempelvis mark eller vägar ska återställas av Svenska kraftnät, alternativt ersättas ekonomiskt.

Inga undersökningar i känsliga marker 

Stolpplatser i känsliga markförhållanden eller skyddsvärda naturområden undersöks inte med borrbandvagn innan koncession och andra nödvändiga tillstånd är erhållna. Ägare till fastigheter som ska markundersökas under 2018 kommer att informeras om detta via separata utskick.

Frågor och mer information

Har ni frågor eller fundering rörande markundersökningarna vänligen kontakta våra kontaktpersoner. Se kontaktuppgifter på sidan.

Peter Johansson
072-234 51 55

Mats Hannevad
Kontaktperson
073-035 44 55