Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ekhyddan – Nybro

Nu är samrådsredogörelsen publicerad

Nu är samrådsredogörelsen för det andra samrådet i Ekhyddan – Nybro färdigställd och publicerad på webbplatsen. I samrådsredogörelsen sammanfattar vi inkomna yttranden och Svenska kraftnäts svar på dessa, samt våra kommentarer till ofta förekommande synpunkter.

Samrådsredogörelsen finns att hämta under Dokument och kartor.

Vill du ha ett utskrivetexemplar hemskickat till dig eller har andra frågor rörande samrådsredogörelsen vänligen kontakta Helén Mårtensson, telefon: 010-475 86 83 eller epost: helen.martensson@svk.se.

Utskick i samband med samrådsredogörelsen

I samband med att vi publicerar samrådsredogörelsen skickar vi ut ett informationsbrev till alla berörda fastighetsägare, länsstyrelser och kommuner. Till dig som har lämnat ett yttrande skickar vi med en utskrift av det inlämnade yttrandet och Svenska kraftnäts svar på detta samt eventuella utdrag från samrådsredogörelsen med kommentarer till ofta förekommande synpunkter som berör just ditt yttrande.