Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Vilken hänsyn tar ni till skyddade områden såsom naturreservat, rödlistade arter, Natura 2000-områden och fornlämningar vid planeringen av en ny kraftledning?

När vi planerar en ny elförbindelse är skyddade områden och arter som naturreservat, Natura 2000-områden, fornlämningar och rödlistade arter exempel på faktorer som påverkar vilka sträckningsförslag som blir aktuella. Svenska kraftnäts strävan är att undvika påverkan på skyddade områden och vi försöker undvika att passera genom och i närheten av dem där det är möjligt.

När vi planerar en ny ledning ställs skyddade områden och arter ibland mot varandra eller mot andra faktorer som till exempel bostadsmiljöer. En sammantagen bedömning kan medföra att vi bedömer det lämpligast att dra ledningen helt eller delvis igenom ett skyddat område. Ledningens effekter på den omgivande miljön beskrivs i en miljökonsekvensbeskrivning och Svenska kraftnät vidtar försiktighetsåtgärder för att göra minsta möjliga påverkan. Beroende på vad området avser att skydda söker vi tillstånd eller dispens för ingreppet hos berörd tillsynsmyndighet.