Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vad händer efter att ni lämnat in tillståndshandlingarna?

Då skickar Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökan på remiss. Det innebär att berörda myndigheter och markägare blir informerade och får möjlighet att lämna synpunkter till Ei. Därefter tar Ei ett beslut.