Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad koncession, för ledningen till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen prövar därefter ansökan och beslutar om ledningen får byggas enligt föreslagen utformning.

När vi bygger utlandsförbindelser är det regeringen som fattar beslut om koncession, efter att Energimarknadsinspektionen har behandlat ärendet.