Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Vilka beslutar om tillstånd?

Vi ansöker om tillstånd, så kallad koncession, till Energimarknadsinspektionen. Som underlag lämnar vi in en koncessionsansökan samt en miljökonsekvensbeskrivning. I vissa fall behöver vi även tillstånd från Mark- och miljödomstolen genom miljödom, om elförbindelsen exempelvis kan påverka grundvattnet eller annan vattenverksamhet. Vi kan också behöva tillstånd från andra myndigheter som till exempel Trafikverket, länsstyrelser och kommuner. Gäller det en utlandsförbindelse är det däremot regeringen som fattar beslutet.