Hoppa till huvudinnehåll

Grundfors

Vi flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Grundfors

För att öka driftsäkerheten i transmissionsnätet planerar Svenska kraftnät att flytta och förnya transmissionsnätsstationen Grundfors då den har uppnått sin tekniska livslängd och behöver moderniseras. Vid flytten av stationen anpassar vi den även för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området.

Stationen i Grundfors byggdes i mitten av 1950-talet och behöver förnyas. Eftersom den nuvarande stationen inte kan tas ur drift förrän den nya är färdigställd kan vi inte bygga inom det nuvarande stationsområdet. Därför skapar vi ett helt nytt stationsområde nordväst om den befintliga stationen.

Byggstart för stationen är planerad till sommaren 2018 och stationen ska vara färdig att tas i drift under hösten 2022.

Vi har ansökt om koncession


Efter att ha genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning har vi skickat in ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen för ledningsåtgärder i projekt Grundfors.

Samråd våren 2017


Ombyggnationen av station Grundfors medför även att de ledningar som idag är anslutna till den befintliga stationen behöver ledas om till den nya stationen.