Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hamra-Överby

Ett starkare elnät i västra Storstockholm

I och med att huvudstaden växer ökar även behovet av el. En ny elförbindelse mellan Enköping och Sollentuna kommer bidra till att förstärka transmissionsnätet med en högre överföringskapacitet. Därmed tryggar vi framtidens elförsörjning i regionen.

Om projektet

Korridor vald för fortsatt utredning

Utredningen för att hitta en sträckning för en ny luftledning mellan stationerna Hamra och Överby är i ett tidigt skede. I april planerar vi att kunna presentera ett sträckningsförslag inom den breda korridor som vi utreder i dagsläget. Samtidigt kommer en samrådsperiod att starta där vi vill få in synpunkter på förslaget från fastighetsägare och andra berörda.

En dialog är inledd

Svenska kraftnät inleder nu en dialog med berörda kommuner, länsstyrelser och myndigheter om en ny 400 kV-ledning i stamnätet för el, som ska ersätta en befintlig 220 kV-ledning mellan stationerna Hamra och Överby. Syftet med ledningen är att öka överföringskapaciteten och säkra den framtida elförsörjningen i Stockholmsregionen.

Tidplan

 

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommuner och länsstyrelser Hösten 2019
Samrådsperiod och öppna hus April-juni 2020
Ansökan om koncession (tillstånd) behandlas av Energimarknadsinspektionen 2021-2024
Byggstart Prel. 2026
Drifttagning av ny ledning Prel. 2029
Rivning av befintlig ledning Prel. 2029
Granskad