Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Hamra-Överby

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks mellan Hamra och Överby

Vi planerar en ny kraftledning i västra Stockholm mellan stationerna Hamra i Enköping och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens transmissionsnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks mellan Hamra och Överby

Vi planerar en ny kraftledning i västra Stockholm mellan stationerna Hamra i Enköping och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens transmissionsnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Samrådsredogörelse klar


Samrådsredogörelsen för den kraftledning som Svenska kraftnät planerar från Hamra i Enköpings kommun till Överby i Sollentuna finns nu att ta del av.

Vårt bemötande på yttranden från vårens samråd


På grund av rådande pandemi samt sjukdom i projektet har vi inte kunnat färdigställa samrådsredogörelsen i tid som planerat. Vi har dock förhoppningen att kunna publicera den här på webben inom kort, i slutet av december eller i början av januari.

Samrådsredogörelsen från höstens kompletterande samråd


Just nu arbetar vi med att sammanställa samrådsredogörelsen från det kompletterande samrådet om den alternativa sträckningen mellan Kolsta–Björkudden–Skråmstatorp. Där bemöter vi inkomna yttranden från samrådsperioden i september–oktober.

Kontakt med fastighetsägare om förundersökning


För att så småningom kunna fastställa den ledningssträcka som har minst påverkan på omgivningen behöver vi undersöka markförhållanden samt natur- och kulturvärden i utredningsområdet. Detta har vi påbörjat i vissa områden efter kontakt med fastighetsägare som gett sitt medgivande, en så kallad MFÖ (Medgivande om förundersökning).

Fortsatt utredning inför val av sträckning


Inkomna yttranden från samråden utgör tillsammans med tidigare identifierade värden, utredningar och nätanalyser underlag inför val av sträckning för den nya kraftledningen.

Fältbesök i Kungsängens övnings- och skjutfält


Just nu pågår inventering i Kungsängen och Försvarsmaktens övnings- och skjutfält för att undersöka projektets eventuella påverkan på kulturvärden.

Markprovtagningar inför rivning av befintlig ledning


Under veckorna 47 och 48 utför vi provtagningar i mark på delsträckan Villastaden–Rydholm längs en befintlig ledning som kommer att rivas. Rivningen är del av projektet Hamra–Överby.

Det kompletterande samrådet är avslutat


Det kompletterande samrådet om den alternativa utredningskorridoren mellan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp i Upplands Bro kommun avslutades 21 oktober. Nu pågår arbete med att bemöta de yttranden som kommit in under samrådstiden.

Provtagningar längs delsträckan Villastaden–Rydholm


Under november och december kommer vi göra provtagningar av möjliga markföroreningar på delsträckan Villastaden-Rydholm. Detta behöver vi göra inför att vi river en befintlig luftledning längs denna sträcka, som planeras under 2021–2022.

Samrådsredogörelsen från vårens samråd snart tillgänglig


I mitten av november kommer samrådsredogörelsen från vårens samråd, som avslutades den 10 juni, att finnas tillgänglig här på webben .

Kompletterande samråd


Fram till den 21 oktober genomför vi ett kompletterande samråd för en alternativ utredningskorridor i Upplands Bro kommun.

Svar på inkomna yttranden i en samrådsredogörelse


Samrådet för den nya elförbindelsen Hamra-Överby är avslutad. Den närmaste tiden kommer vi att gå igenom de yttranden som har kommit in under samrådsperioden.

Se film om samrådsunderlaget


Nu finns möjligheten att ta del av en film där vi sammanfattar samrådsunderlaget för den planerade ledningen mellan stationerna Hamra och Överby.

Samråd för elförbindelse mellan Enköping och Sollentuna


Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV mellan stationerna Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan stationerna. Nu bjuder vi in till samråd där alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter.

Korridor vald för fortsatt utredning


Utredningen för att hitta en sträckning för en ny luftledning mellan stationerna Hamra och Överby är i ett tidigt skede. I april planerar vi att kunna presentera ett sträckningsförslag inom den breda korridor som vi utreder i dagsläget. Samtidigt kommer en samrådsperiod att starta där vi vill få in synpunkter på förslaget från fastighetsägare och andra berörda.

En dialog är inledd


Svenska kraftnät inleder nu en dialog med berörda kommuner, länsstyrelser och myndigheter om en ny 400 kV-ledning i stamnätet för el, som ska ersätta en befintlig 220 kV-ledning mellan stationerna Hamra och Överby. Syftet med ledningen är att öka överföringskapaciteten och säkra den framtida elförsörjningen i Stockholmsregionen.

Tidplan

 

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog Hösten 2019
Samrådsperiod april-oktober 2020
Ansökan om koncession (tillstånd) behandlas av Energimarknadsinspektionen 2021-2024
Byggstart Prel. 2026/2027
Drifttagning av ny ledning Prel. 2029/2030
Rivning av befintlig ledning Prel. 2029/2030
Granskad