Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Hamra-Överby

Ett starkare elnät i västra Storstockholm

I och med att huvudstaden växer ökar även behovet av el. En ny elförbindelse mellan Enköping och Sollentuna kommer bidra till att förstärka transmissionsnätet med en högre överföringskapacitet. Därmed tryggar vi framtidens elförsörjning i regionen.

Om projektet

Kompletterande samråd


Fram till den 21 oktober genomför vi ett kompletterande samråd för en alternativ utredningskorridor i Upplands Bro kommun.

Se film om samrådsunderlaget


Nu finns möjligheten att ta del av en film där vi sammanfattar samrådsunderlaget för den planerade ledningen mellan stationerna Hamra och Överby.

Samråd för elförbindelse mellan Enköping och Sollentuna


Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV mellan stationerna Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan stationerna. Nu bjuder vi in till samråd där alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter.

Korridor vald för fortsatt utredning


Utredningen för att hitta en sträckning för en ny luftledning mellan stationerna Hamra och Överby är i ett tidigt skede. I april planerar vi att kunna presentera ett sträckningsförslag inom den breda korridor som vi utreder i dagsläget. Samtidigt kommer en samrådsperiod att starta där vi vill få in synpunkter på förslaget från fastighetsägare och andra berörda.

En dialog är inledd


Svenska kraftnät inleder nu en dialog med berörda kommuner, länsstyrelser och myndigheter om en ny 400 kV-ledning i stamnätet för el, som ska ersätta en befintlig 220 kV-ledning mellan stationerna Hamra och Överby. Syftet med ledningen är att öka överföringskapaciteten och säkra den framtida elförsörjningen i Stockholmsregionen.

Tidplan

 

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog Hösten 2019
Samrådsperiod 21 april-10 juni 2020
Ansökan om koncession (tillstånd) behandlas av Energimarknadsinspektionen 2021-2024
Byggstart Prel. 2026
Drifttagning av ny ledning Prel. 2029
Rivning av befintlig ledning Prel. 2029
Granskad