Hoppa till huvudinnehåll

Hamra-Överby

Om Hamra-Överby

Svenska kraftnät planerar för en ny luftledning mellan stationerna Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Luftledningen är en av flera som behövs för att öka överföringsförmågan i elnätet och trygga Stockholmsregionens elförsörjning.

Stora delar av transmissionsnätet i regionen byggdes på 1950-talet och behöver förstärkas in mot Stockholm. Vi planerar därför att bygga en ny ca 5 mil lång luftledning för 400 kV mellan kommunerna Enköping och Sollentuna. Luftledningen ska ersätta den befintliga 220 kV-ledning som sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby idag.

Luftledningen är en av tre aktuella elförbindelser som syftar till att uppgradera transmissionsnätet i Stockholmsregionen. Byggstarten sker först när Svenska kraftnät får tillstånd av Energimarknadsinspektionen och är i dagsläget planerad år 2026. Drifttagningen är planerad år 2029.

 

 

Granskad