Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hamra-Överby

Samråd och dialog

Myndighetsdialog och samråd är viktiga delar i processen för att planera en ny ledning. Syftet är att hitta den ledningssträckning som innebär minst påverkan för människors hälsa och för miljön. Informationen som vi får från berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser och andra intressenter i dessa steg är värdefull för att kunna välja en sträckning.

Myndighetsdialog om utredningskorridorer

En lokaliseringsutredning, som inkluderar en myndighetsdialog, är det första steget i vår process att komma fram till den placering av elförbindelsen som innebär minsta möjliga intrång för människors hälsa och för miljön i jämförelse med andra alternativ. För denna elförbindelse inleddes i slutet av september 2019 en dialog med länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län, kommunerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna samt berörda myndigheter (bl.a. Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Trafikverket och Luftfartsverket).

I Myndighetsdialogen presenterades två utredningskorridorer som hade identifierats genom framkomlighetstudier. Utredningskorridorer är bredare områden inom vilka den nya ledningen kan komma att placeras. Dialogen gav oss mer information om bland annat natur- och kulturmiljövärden och om andra viktiga aspekter att ta hänsyn till inom korridorerna.

I slutet av januari fortsatte utredningen inom en ca 400 meter bred korridor. Nu har ett sträckningsförslag tagits fram inom denna.  

översiktskarta_webb.jpg

Samråd april-juni 2020 

Sträckningsförslaget inom utredningskorridoren presenteras tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i samrådsunderlaget på sidan "Dokument och kartor". Under samrådsperioden 21 april-10 juni kan alla som vill skicka in yttranden, vilka kan vara av värde för valet av ledningens placering. Efter samrådsperioden sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och synpunkter från myndighetsdialogen kommer vi att göra en samlad bedömning och välja den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan efter att flera aspekter sammanvägts. Dessa är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. Det innebär att vi kan välja en sträckning som ger en negativ påverkan på en viss plats, men som är lämpligare totalt sett jämfört med andra alternativ.

Öppna hus inställda

I normala fall brukar Svenska kraftnät hålla Öppna hus under samrådstiden. Så var också planerat för detta projekt, men under rådande förhållande med Covid-19 kan vi inte hålla fysiska träffar. Vi uppmuntrar er att ta kontakt med oss när ni har frågor om utbyggnadsförslaget eller frågor inför att ni lämnar synpunkter om förslaget!

Om ni vill ha information om projektet eller ställa frågor inför era yttranden kan de ställas till någon av våra kontaktpersoner, se kontaktuppgifter här. Frågor kan även ställas via e-post hamra-overby@svk.se.

 

Tillståndsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att se en sammanfattande beskrivning i bild och text av de huvudmoment som ingår i processen för att ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen (pdf,1027 kB, nytt fönster).

Granskad