Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hamra-Överby

Korridor vald för fortsatt utredning

Utredningen för att hitta en sträckning för en ny luftledning mellan stationerna Hamra och Överby är i ett tidigt skede. I april planerar vi att kunna presentera ett sträckningsförslag inom den breda korridor som vi utreder i dagsläget. Samtidigt kommer en samrådsperiod att starta där vi vill få in synpunkter på förslaget från fastighetsägare och andra berörda.

Svenska kraftnät har hittills genomfört en teknisk förstudie som inkluderar en framkomlighetsstudie. Den identifierade två möjliga utredningskorridorer för den framtida elförbindelsen. I september 2019 inledde vi en dialog om dessa med kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Nu har vi valt att fortsätta utredningen inom en ca 400 m bred korridor, se lila markering på kartan. Nästa steg i utredningen är att ta fram ett förslag till sträckning inom korridoren.

Utredningskorridoren berör kommunerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna. Korridoren följer befintliga ledningsgator där vi bedömer det som möjligt. Luftledningen ska ersätta en befintlig ledning som går mellan Hamra och Överby idag.

Avförda korridorer_700.jpg

Detaljkartor över utredningskorridoren finns på sidan Dokument och kartor.

Varför följer inte korridoren befintliga ledningar efter hela sträckan?

Den främsta anledningen till att inte följa den befintliga ledningsgatan hela vägen mellan Hamra och Överby är att stundtals ligger nära befintlig bebyggelse. Där vill projektet hitta andra lösningar för att inte påverka bostäder då dessa riskeras att behöva förvärvas. Det är också av samma anledning den alternativa sträckningen mellan Markeby-Långvreten som passerar via Håbo-Tibble har avfärdats.