Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Dokument och kartor

Filstorlek
Samrådsunderlag

Underlag för skriftligt kompletterande avgränsningssamråd gällande ny delsträcka i Ystads kommun.

2020-02-27 2910
Bilaga 1.1

Översiktskarta.

2020-02-28 871
Bilaga 1.2

Översiktskarta, valda och bortvalda alternativ.

2020-02-28 873
Bilaga 1.3

Samrådskarta, alternativ utredningskorridor med föreslagen sträckning.

 

2020-02-28 912
Bilaga 1.4

Karta naturmiljö

2020-02-27 899
Bilaga 1.5

Karta kulturmiljö

2020-02-27 1369
Bilaga 1.6

Karta vatten

2020-02-27 887
Bilaga 1.7

Karta övriga intressen

2020-02-27 1028
Filstorlek
Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen av det skriftliga kompletterande avgränsningssamrådet gällande ny sträckning till sjöss vid militärt övningsområde. I redogörelsen sammanställs inkomna yttranden tillsammans med Svenska kraftnäts bemötande av dessa.

2020-02-04 4116
Samrådsunderlag

Underlag för skriftligt kompletterande avgränsningssamråd gällande ny sträckning till sjöss vid militärt övningsområde

 

2019-11-07 2708
Bilaga 1.1

Översiktskarta

2019-11-07 2381
Bilaga 1.2

Översiktskarta med valda och bortvalda alternativ

2019-11-07 2284
Bilaga 1.3

Samrådskarta med alternativ utredningskorridor och föreslagen sträckning

2019-11-07 1193
Bilaga 1.4

Karta naturmiljöer

2019-11-07 657
Bilaga 1.5

Karta kulturmiljöer

2019-11-07 501
Bilaga 1.6

Karta vatten

2019-11-07 568
Bilaga 1.7

Karta övriga intressen

2019-11-07 773
Filstorlek
Samrådsredogörelse

Redogörelse av samråd om sträckningsförslag där inkomna yttranden sammanställs tillsammans med Svenska kraftnäts bemötande av dessa

2019-04-15 1105
Samrådsunderlag 2

Underlag för samråd om sträckningsförslag

2019-01-15 39366
Bilaga 1.1

Översiktskarta

2019-01-14 8286
Bilaga 1.2

Översiktskarta med valda och bortvalda alternativ

2019-01-14 5767
Bilaga 1.3

Kartserie detaljkartor

2019-01-14 4335
Bilaga 1.4

Kartserie naturmiljö

2019-01-14 4432
Bilaga 1.5

Kartserie kulturmiljö

2019-01-14 4459
Bilaga 1.6

Kartserie vatten

2019-01-14 4113
Bilaga 1.7

Kartserie övriga intressen

2019-01-14 3903
Bilaga 1.8

Kartserie med fastighetsgränser

 

2019-01-28 16373
Bilaga 2.1

Naturvärdesinventering land

2019-01-14 28426
Bilaga 2.2

Marin naturvärdesbedömning

2019-01-14 2560
Bilaga 3.1

Kulturmiljöinventering land

2019-01-18 13922
Bilaga 4

Bedömningsmetodik markkabel

2019-01-14 442
Filstorlek
Samrådsredogörelse

2018-05-03 1080
Samrådsunderlag

2018-03-27 7359
Granskad