Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Inventering av skyddsvärda träd i januari

Under senare halvan av januari kommer inventeringar av skyddsvärda träd att genomföras. Syftet med inventeringen är att identifiera skyddsvärda träd för att i möjligaste mån undvika att påverka träden vid den fortsatta planeringen av elförbindelsen.

Inventeringar görs enbart på utvalda platser som identifierats under föregående inventeringar. Dessa platser är Rönås, Åsumsån, Snogeholm och Asmåsa.

Vill du bli kontaktad innan vi beträder din fastighet ber vi dig framföra det till våra kontaktpersoner, Mats Hannevad eller Peter Johansson. Har du frågor eller synpunkter kan du också alltid vända dig till våra kontaktpersoner.

Mats Hannevad
Kontaktperson
073-035 44 55

Peter Johansson
072-234 51 55