Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Mindre markundersökningar utanför Ystad i veckan

Under denna vecka (20) kommer Svenska kraftnät att göra mindre markundersökningar väster om Ystads tätort på mark som tillhör kommunen. Det är en sträcka på ca 300 meter som undersöks och arbetena beräknas kunna göras under en till tre dagar, beroende på väderförhållandena. Undersökningarna görs för att kontrollera att marken tillåter en schaktfri installationsmetod för kablarna.

Har du frågor eller funderingar kan du i första hand vända dig till vår kontaktperson i området Peter Johansson, på 072-234 51 55 eller peter@fmbab.se