Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Redogörelsen publicerad av kompletterande samråd för ny sträckning till sjöss

Nu finns samrådsredogörelsen publicerad för det kompletterande avgränsningssamrådet som Svenska kraftnät bjöd in till i november gällande ny sträckning till sjöss vid militärt övningsområde.

Här hittar du samrådsredogörelsen

Samrådsredogörelsen kan laddas ner under sidan dokument och kartor. Om önskas kan även på begäran underlaget skickas per post. Kontakta då någon från Svenska kraftnäts projektorganisation, kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Om det kompletterande samrådet

Svenska kraftnät har i början av 2018 och 2019 genomfört samråd enligt 6 kapitlet 29–31 §§ miljöbalken. Samråden avsåg de delar av projektet som ligger inom svenskt territorium och inom Sveriges ekonomiska zon. Under samrådet fick Svenska kraftnät information om att en del av sträckningen till sjöss berör ett militärt övningsområde som kan påverkas betydande och oacceptabelt av en sjökabel varför Svenska kraftnät utrett och samrått om en alternativ sträckning för den delen av sjökabeln. Det kompletterande samrådet avser alltså enbart ny sträckning för den del av sjökabeln som behöver justeras.

Webbkarta-Nyhet.jpg

Kontakt

Har du frågor eller fundering kan du skicka epost till hansapowerbridge@svk.se eller höra av dig till oss som arbetar i projektet.

Sofie Bydell
Tillståndsansvarig
010-475 86 05