Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Redogörelsen för första samrådet är klar

Tidigare i år hölls samråd för Hansa PowerBridge. Nu är samrådsredogörelsen klar och du kan läsa den här på webben.

Samrådet för Hansa PowerBridge inleddes den 22 januari tidigare i år och avslutades drygt två månader senare den 27 mars. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden påbörjades efter samrådstidens slut och nu är den så kallade samrådsredogörelsen klar.

Redogörelsen beskriver hur samrådet har genomförts samt att inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras. De synpunkter som har kommit in till Svenska kraftnät under samrådsprocessen beaktats i arbetet att välja utredningskorridor. När Svenska kraftnät har valt korridor att utreda vidare kommer ett nytt samråd att genomföras.

Du hittar samrådsredogörelsen och andra dokument här.