Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hedenlunda

Vi förnyar transmissionsnätsstationen Hedenlunda

Svenska kraftnät förnyar transmissionsnätsstationen Hedenlunda utanför Flen. Stationen togs i drift 1971 och för att upprätthålla driftsäkerhet i stationen och tryggheten i elförsörjningen behöver anläggningen förnyas.

Svenska kraftnät förnyar transmissionsnätsstationen Hedenlunda, som ligger i Flens kommun. Stationen närmar sig sin tekniska livslängd och behöver förnyas för att upprätthålla kraven på driftsäkerhet. Förnyelsen görs genom att en ny anläggning byggs strax intill det nuvarande stationsområdet. När den nya anläggningen är färdig och i drift rivs den gamla. Arbetet på området startar 2018 och vi planerar att kunna ta den nya stationsläggningen i drift hösten 2020.

I samband med att stationen förnyas och förflyttas behöver också de anslutande ledningarna ledas om. Sammanlagt ska sex nya stolpar byggas.

Övergripande tidplan

HändelseTidpunkt
Mark- och fundamentsarbeten 2018
Byggnation av ny stationsanläggning 2019
Driftagning av ny stationanläggning 2020
Rivning av befintlig stationsaläggning 2020