Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Horred-Breared

Åldrad ledning ersätts mellan Horred och Breared

Transmissionsnätsledningen mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstad kommun är ålderstigen och ska ersättas med en ny ledning för att upprätthålla säkerheten i elförsörjning av södra Sverige.

Om projektet

Samråd och informationsmöten skjuts fram till våren

I tidigare information har Svenska kraftnät meddelat att samråd och informationsmöten ska genomföras runt årsskiftet 2019/2020. Detta skjuts nu fram till våren, och preliminärt planeras informationsmötena att hållas i maj 2020. Anledningen till förskjutningen är att Svenska kraftnät fått in synpunkter värda att beakta och att det fortfarande görs utredningar om hur ledningen ska förnyas.

Flygscanning med helikopter vecka 44-45

Svenska kraftnät kommer att använda en helikopter för att utföra laserscanningar på flera befintliga och planerade ledningar längs västkusten, inklusive 400 kV-ledningen mellan Horred och Breared. Flygscanningen är planerad att genomföras någon gång under vecka 44 och 45. Exakt vilka dagar det blir beror på vädret.

Den östra korridoren väljs för fortsatt utredning

Efter utredningar och myndighetsdialog har den östra utredningskorridoren valts för fortsatt arbete med att hitta en sträckning för ledningsförnyelsen Horred-Breared. Det innebär att ledningen kan byggas parallellt med befintliga stamnätsledningar istället för att gå helt i ny obruten mark.

Om Horred-Breared

Ledningen som ska förnyas går mellan station Horred i Marks kommun och station Breared i Halmstad kommun. 400 kV-ledningen byggdes i mitten på 1950-talet och har nu nått den åldern att den behöver förnyas. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV luftledning byggs mellan stationerna. När den nya ledningen är färdigbyggd och tagen i drift kan den ålderstigna ledningen rivas.

Teknik: 400 kV växelström luftledning

Längd: ca 70 km. Varierar något beroende på i vilken sträckning ledningen förnyas.

Kommuner: Marks, Varberg, Hylte, Falkenberg och Halmstad.

Län: Västra Götaland och Halland

Tidplan

 

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog om utredningskorridorer November 2018
Samråd om utbyggnadsförslag Våren 2020
Koncessionsansökan med vald sträckning 2021
Koncessionsbeslut Ei 2023
Byggstart 2026
Drifttagning av ny ledning 2028
Rivning av befintlig ledning 2028

 

 

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.