Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Horred-Breared

Samråd och informationsmöten skjuts fram till våren

I tidigare information har Svenska kraftnät meddelat att samråd och informationsmöten ska genomföras runt årsskiftet 2019/2020. Detta skjuts nu fram till våren, och preliminärt planeras informationsmötena att hållas i maj 2020. Anledningen till förskjutningen är att Svenska kraftnät fått in synpunkter värda att beakta och att det fortfarande görs utredningar om hur ledningen ska förnyas.

Mer information om hur den fortsatta processen kommer att se ut och när informationsmötena kommer att hållas skickas ut när förutsättningarna för projektet är bestämda. Preliminärt görs det i april med informationsmöten i maj 2020. Detta påverkar inte projektets övergripande tidplan och byggstarten planeras fortsatt till 2026 med drifttagning av den nya ledningen 2028.