Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Krångede – Horndal

Ny väg för elledning vid Ljusdal

Med start under 2017 planerar Svenska kraftnät att flytta en del av elledningen som går mellan Krångede i Jämtland och Horndal i Dalarna. Den aktuella sträckan går idag genom Ljusdal och den nya sträckningen kommer istället att gå runt Ljusdal för att sedan ansluta i Kläppa elstation söder om staden.

Dagens ledning genom Ljusdal är en del av elförbindelsen mellan Krångede i östra Jämtland och Horndal i Dalarna, som bidrar till att säkerställa att vi har ett robust, driftsäkert och effektivt elsystem. Ledningen genom Ljusdal är byggd på 1940-talet och behöver nu rustas upp. Efter dialog med bland annat Ljusdals kommun har vi arbetat för att kunna flytta bort ledningen från tätorten och ledningen kommer nu istället att dras runt staden.