Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Krångede – Horndal

Följ projektet via

Om projektet

I december 2017 påbörjade Svenska kraftnät arbetet med att flytta en del av elledningen som går mellan Krångede i Jämtland och Horndal i Dalarna. Den aktuella sträckan går idag genom Ljusdal och den nya sträckningen kommer istället att gå runt Ljusdal för att sedan ansluta i Kläppa elstation söder om staden.

Ny väg för elledningen genom Ljusdal

Dagens ledning genom Ljusdal är en del av elförbindelsen mellan Krångede i östra Jämtland och Horndal i Dalarna, som bidrar till att säkerställa att vi har ett robust, driftsäkert och effektivt elsystem. Ledningen genom Ljusdal är byggd på 1940-talet och behöver nu rustas upp. Efter dialog med bland annat Ljusdals kommun har vi arbetat för att kunna flytta bort ledningen från tätorten och ledningen kommer nu istället att dras runt staden. 

Transmissionsnätet behöver förstärkas när elproduktionen ökar i norr

I norra Sverige produceras allt mer förnyelsebar el i form av både vind- och vattenkraft. Det beror på att fler vindkraftsparker byggs och att effekten höjs i vattenkraftverken. För att transmissionsnätet ska klara av att ta emot den växande elproduktionen behöver det förstärkas och befintliga ledningar ses över så att de uppfyller dagens krav på kapacitet och säkerhet. 

Ledningen stärker transmissionsnätet och minskar risken för strömavbrott 

Genom att byta ut ledningen säkrar vi transmissionsnätets kapacitet. Det minskar risken för att nätet överbelastas, vilket kan leda till strömavbrott.

Driftsättning 2018

Vi bygger och driftsätter ledningen under 2018. Därefter rivs den gamla ledningen som går genom Ljusdal.

Karta över den nya sträckningen

Under Dokument och kartor hittar du en karta som visar ledningens nya sträckning vid Ljusdal.

Granskad