Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Långbjörn – Storfinnforsen

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Långbjörn och Storfinnforsen

Svenska kraftnät förstärker transmissionsnätet med en ny luftledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen. Med en ny ledning minskar vi risken för att transmissionsnätet överbelastas och orsakar strömavbrott i regionen.

Om projektet

Transmissionsnätet stärks mellan Långbjörn och Storfinnforsen

Svenska kraftnät förstärker transmissionsnätet med en ny luftledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen. Med en ny ledning minskar vi risken för att transmissionsnätet överbelastas och orsakar strömavbrott i regionen.

Om projektet

Väg- och fundamentsarbeten pågår


Arbetet med den nya luftledningen mellan Långbjörn och Storfinnforsen går framåt. Just nu pågår väg- och fundamentsarbeten för fullt.

Kontrakt tecknat för byggnation


Den 12 december tecknade Svenska kraftnät kontrakt med Linjemontage i Grästorp AB för byggnationen av den nya 400 kV-luftledningen som planeras mellan stationerna Långbjörn och Storfinnforsen i Sollefteå kommun.

Informationsmöte om avtal


Tisdagen den 2 oktober kommer vi hålla ett lokalt informationsmöte i Ramsele för berörda markägare. Där kommer vi att informera om markupplåtelseavtalet och de principer som styr ersättningar samt om de arbeten som planeras när vi nu har fått koncession. Berörda markägare får en skriftlig inbjudan till mötet.

Vi har fått tillstånd att bygga den planerade ledningen mellan Långbjörn och Storfinnforsen


I sommar 2018 godkände Energimarknadsinspektionen vår koncessionsansökan för den planerade växelströmsledningen mellan Långbjörn och Storfinnforsen. Det betyder att vi nu har tillstånd att bygga och driva elledningen.

Stämpling och värdering av skog efter sommaren


Med start i augusti stämplar och värderar vi skog som behöver avverkas för att ge plats åt ledningen. Först om vi erhåller tillstånd att bygga ledningen, kommer skog att avverkas. Beslut om det tillståndet, så kallad koncession från Energimarknadsinspektionen väntas komma under sommaren.

Detaljundersökningar inleds under hösten


Vi planerar en ny luftledning norr om Ramsele i Sollefteå kommun mellan stationerna Långbjörn och Storfinnforsen. Efter samråd är ledningssträckan utformad och tillståndsansökan inskickad. Nu inleds den mer detaljerade planeringen av förbindelsen. Det kommande året undersöker vi terräng och markförhållanden för att avgöra placering och utformning av respektive stolpe.

Nu har vi lämnat in tillståndsansökan


Efter en längre tids utredning och samrådsprocess har vi nu skickat in tillståndshandlingar till Energimarknadsinspektionen (Ei).

I höst ansöker vi om tillstånd


Efter en längre tids utredning och samrådsprocess kommer vi under hösten att ansöka om tillstånd om att få bygga. Just nu pågår arbete med att färdigställa ansökningshandlingar för koncession (tillstånd) och miljödom.

Inventeringar under vår och sommar


Under våren och sommaren 2016 kommer vi att inventera området för den planerade ledningen mellan Långbjörn och Storfinnforsen. Vi kommer att undersöka djur- och naturliv samt undersöka var stolpar till ledningen kan placeras.

Kompletterande samråd


Svenska kraftnät planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Långbjörn och Storfinnforsen, norr om Ramsele. Med den nya ledningen minskar vi risken för att stamnätet överbelastas och orsakar strömavbrott i regionen. Under 2015 samrådde Svenska Kraftnät om den nya ledningen och nu bjuder vi in till ett kompletterande samråd.

Samråd om ledningens sträckning avslutat


Det andra samrådet för Långbjörn - Storfinnforsen avslutades den 15 januari. Nu påbörjas arbetet med att ta fram en samrådsredogörelse, som beräknas vara klar under våren.

Välkommen till samråd och öppet hus


Samrådstiden pågår från den 2 november 2015 till den 15 januari 2016 och det är inom den tiden som vi vill få dina skriftliga synpunkter. Den 19 november välkomnar vi dig till öppet hus i Ramsele.

Nytt samrådsunderlag och förslag till sträckning


Vi har tagit fram ett nytt samrådsunderlag och lagt ett preliminärt förslag till sträckning inom utredningskorridor 4A. En viktig del i att hitta den bästa sträckningen är dialogen med berörda fastighetsägare.

Samrådsredogörelse klar och utredningskorridor vald


Nu kan du läsa den redogörelse som svarar på de synpunkter och yttranden vi fick in under samråd 1. Med hjälp av den nya information som samrådet har gett oss arbetar vi nu vidare med utredningskorridor 4A.

Nytt samrådsunderlag och öppet hus den 19 november


Vi arbetar nu med att ta fram samrådsunderlag 2 och det publiceras på webbplatsen när det är klart. Den 19 november har vi öppet hus i Ramsele och vi återkommer med inbjudan men reservera gärna datumet så länge.

Inventering av natur- och kulturmiljöer


Under hösten kommer vi att inventera natur- och kulturmiljöer i området för den planerade ledningen mellan Långbjörn och Storfinnforsen.

Rättelse av medgivande om förundersökning


I maj skickade Svenska kraftnät ut medgivanden om förundersökning (MFÖ) till de markägare som eventuellt kommer att beröras av den nya kraftledningen Långbjörn – Storfinnforsen. I texten till MFÖ har emellertid en felformulering smugit sig in.

Samråd från den 20 april till den 31 maj


Just nu pågår ett första samråd om utredningskorridorer. Samrådet pågår från den 20 april till den 31 maj 2015. Under den här tiden är alla välkomna att lämna sina skriftliga synpunkter på samrådsunderlaget.

Informationsmöte 5 maj


Den 5 maj 2015 mellan kl. 17.00 och kl. 21.00  håller Svenska kraftnät ett informationsmöte i Faxen som ligger på Nipvägen 2 i Ramsele. Där berättar vi om planerna på den nya ledningen. 

Fakta om Långbjörn – Storfinnforsen

Ledningen byggs mellan stationerna Långbjörn och Storfinnforsen strax norr om Ramsele, till största del i skogsmark.

Längd: cirka 35 kilometer
Höjd: cirka 30 meter
Avstånd mellan stolparna: cirka 300 meter
Teknik: 400 kV luftledning för växelström

Tidsplan

Händelse Tidpunkt
Första samråd Våren 2015
Informationsmöte i Ramsele 5 maj 2015
Samrådsprocess två Hösten 2015
Erhållen koncession (tillstånd) Sommar 2018
Projektering 2018
Byggstart

2019

Planerad drifttagning

2021