Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Långbjörn – Storfinnforsen

Dokument och kartor

Filstorlek
Koncessionsansökan

Ansökan om koncession för ledningen till Energimarknadsinspektionen

2016-10-14 2383
Koncessionskarta

Karta över förordad ledningssträcka i koncessionsansökan

2016-10-14 9002
Filstorlek
MKB

Miljökonsekvensbeskrivning för förordad ledningssträckning

2016-10-21 53787
Bilaga 1 Samrådsredogörelse

2016-10-21 10180
Bilaga 2 Svenska kraftnäts bedömningsgrunder.pdf

2016-10-21 115
Bilaga 3 Naturvärdesinventering.pdf

2016-10-21 74908
Bilaga 4 Fågelinventering.pdf

2016-10-21 1119
Bilaga 5 Fladdermusinventering.pdf

2016-10-21 6209
Bilaga 6 Våtmarksutredning.pdf

2016-10-21 4913
Bilaga 7 Arkeologisk utredning.pdf

2016-10-21 6954
Granskad