Hoppa till huvudinnehåll

Långbjörn – Storfinnforsen

Dokument och kartor

Ansökan om tillstånd
Namn Datum Filstorlek
Koncessionsansökan (PDF)

Ansökan om koncession för ledningen till Energimarknadsinspektionen

2016-10-14 2383 KB
Koncessionskarta (PDF)

Karta över förordad ledningssträcka i koncessionsansökan

2016-10-14 9002 KB
Miljökonsekvensbeskrivning
Namn Datum Filstorlek
MKB (PDF)

Miljökonsekvensbeskrivning för förordad ledningssträckning

2016-10-21 53787 KB
Bilaga 1 Samrådsredogörelse (PDF)

2016-10-21 10180 KB
Bilaga 2 Svenska kraftnäts bedömningsgrunder.pdf (PDF)

2016-10-21 115 KB
Bilaga 3 Naturvärdesinventering.pdf (PDF)

2016-10-21 74908 KB
Bilaga 4 Fågelinventering.pdf (PDF)

2016-10-21 1119 KB
Bilaga 5 Fladdermusinventering.pdf (PDF)

2016-10-21 6209 KB
Bilaga 6 Våtmarksutredning.pdf (PDF)

2016-10-21 4913 KB
Bilaga 7 Arkeologisk utredning.pdf (PDF)

2016-10-21 6954 KB
Granskad