Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Långbjörn – Storfinnforsen

Rättelse av medgivande om förundersökning

I maj skickade Svenska kraftnät ut medgivanden om förundersökning (MFÖ) till de markägare som eventuellt kommer att beröras av den nya kraftledningen Långbjörn – Storfinnforsen. I texten till MFÖ har emellertid en felformulering smugit sig in.

Under punkt 5 står det ”Upplysningar och synpunkter på utförandet av förundersökningen och eventuell framtida kabelsträckning på Fastigheten kan lämnas på baksidan.” Ordet ”kabel” används i regel för att beskriva nedgrävda elförbindelser medan ordet ”ledning” används för att beskriva luftburna förbindelser.

Den nya förbindelsen kommer att byggas som luftledning och vi vill därför understryka att det blivit fel i texten till MFÖ. Vi beklagar detta.

      Bild rättelse av formulering i MFÖ