Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Messaure - Keminmaa

Följ projektet via

Ny ledning mellan Sverige och Finland

Svenska kraftnät planerar att tillsammans med Finlands transmissionsnätsoperatör, Fingrid, bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Ny ledning mellan Sverige och Finland

Svenska kraftnät planerar att tillsammans med Finlands transmissionsnätsoperatör, Fingrid, bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Nytt om Messaure - Keminmaa

Ta del av kompletterande samrådsunderlag


Ta del av det samlade samrådsunderlaget för pågående kompletterande samråd gällande den planerade nya luftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

Inbjudan till kompletterande samråd


Svenska kraftnät bjuder in till kompletterande samråd gällande den planerade 400 kV växelströmsledningen mellan Messaure, Jokkmokks kommun och finska gränsen vid Risudden, Torne älv. Samrådet gäller nya sträcknings- och utformningsalternativ inom delområden i Gällivare, Boden samt Överkalix kommun.

Förslag till korsningspunkt Messaure-Keminmaa klar


Svenska kraftnät och Fingrid har kommit överens om var vid Torne älv som respektive nätoperatörs ledningar ska mötas, för den planerade luftledningen mellan Messaure-Keminmaa. Gränskorsningen föreslås vid Risudden, Övertorneå kommun, parallellt med befintlig transmissionsnätsledning.

Samrådsperioden är slut


Den 8 juli avslutades samrådsperioden för den planerade nya kraftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland. Nu sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse.

Pågående inventeringar


Som ett led i att välja bästa möjliga sträcka för den planerade 400 kV-ledningen mellan Messaure-Keminmaa, genomför Svenska kraftnät inventeringar i aktuellt område.

Frågor från sändningen


Den 16 juni hölls ett digitalt samrådsmöte om den planerade nya kraftledningen mellan Messaure och Keminmaa. Frågor som inte besvarades under sändningen besvaras här, på projektets webbplats.

Inbjudan till digitalt samrådsmöte


Svenska kraftnät bjuder in till digitalt samrådsmöte 16 juni om den planerade 400 kV växelströmsledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

Ta del av mer detaljerade kartor


Vi har fått önskemål om mer detaljerade kartor över utredningskorridoren, vilket vi tagit till oss. Med de nya kartorna blir det lättare att se hur respektive fastighet berörs av föreslagen sträckning.

Vi arbetar på en lösning för digitala möten


För att säkerställa allmänhetens möjlighet att delta i dialog om den planerade luftledningen Messaure-Keminmaa arbetar Svenska kraftnät intensivt med att få fram en digital lösning för informationsmöten online.

Information om Öppet hus – inställda mötesdatum


Svenska kraftnät följer noga utvecklingen av coronavirusets påverkan på samhället och särskilt på Svenska kraftnäts egen verksamhet. Därför ställs de planerade informationsmötena om den nya kraftledningen Messaure-Keminmaa in.

Välkommen på Öppet hus


Samrådsprocessen fortsätter för den planerade luftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland. Svenska kraftnät bjuder nu in till öppet hus för att informera om projektet.

Ta del av samrådsunderlag


Nu finns ett samlat samrådsunderlag som beskriver sträckningsförslaget för den planerade luftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

Inbjudan till samråd


Efter en inledande myndighetsdialog hösten 2018 bjuder nu Svenska kraftnät in till samråd om ett sträckningsförslag inom en utredningskorridor för den planerade luftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

Översikt: Broschyr om Messaure-Keminmaa


Nu kan du ta del av mer information om den nya transmissionsnätsledningen mellan Messaure och Keminmaa. Projektet, klassat som ett gemensamt europeiskt intresse, sammanfattas översiktligt i en ny informationsbroschyr.

Samråd planeras i mars 2020


Svenska kraftnät planerar samråd om utbyggnadsförslag i mars 2020. Mer information och inbjudan skickas ut innan samrådets start. Inför samrådet önskar vi få mer information från berörda fastigheter gällande eventuella arrendatorer eller andra nyttjanderättshavare på din fastighet samt lokala intresseorganisationer som skulle kunna påverkas av planerad ledning.

Inför kommande samråd


Nu pågår förberedelserna inför samrådsperioden för den planerade ledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa på den finska sidan. Under samrådsprocessen kan du som berörs av Svenska kraftnäts utbyggnadsplaner lämna dina yttranden.

Utökad utredningskorridor öster om Isovaara


Tillägg till nyhet om utredningskorridor den 14 juni 2019. Den korridor som Svenska kraftnät utreder, för att hitta en lämplig sträckning för den nya ledningen mellan Messaure och finska gränsen vid Torne älv, har utökats något för sträckan öster om Isovaara.

En utredningskorridor är vald


Efter utredningar och myndighetsdialog har Svenska kraftnät nu valt en utredningskorridor. Den ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att hitta en lämplig sträckning för den planerade ledningen mellan Messaure och finska gränsen vid Torne älv.

Inventering av natur- och kulturvärden


I maj 2019 inleder Svenska kraftnät inventeringar av natur- och kulturvärden för en planerad stamnätsledning i området mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Keminmaa i Finland.

Myndighetsdialog under hösten 2018


Svenska kraftnät planerar tillsammans med den finska systemoperatören Fingrid att bygga en ny kraftledning mellan Messaure station i Jokkmokks kommun och Keminmaa i norra Finland. Under hösten 2018 inleds samtal om den planerade ledningen med bland annat berörda kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Project of Common Interest (PCI)

EU-logotype och text: Mediefinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Projektet är av EU klassat som ett projekt av gemensamt intresse
 - Projects of Common Interest (PCI). Det innebär att projektets genomförande har en särskild viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning.

Mer om PCI-projekt:

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Utreder området och identifierar utbyggnadsförslag 2018
Samråd om utbyggnadsförslag 2020
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen 2021
Beslut om tillstånd 2022
Planerad byggstart 2024
Planerad drifttagning 2025