Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Messaure - Keminmaa

Ny ledning mellan Sverige och Finland

VI planerar att tillsammans med Finlands transmissionsnätsoperatör, Fingrid bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Nytt om Messaure - Keminmaa

Välkommen på Öppet hus

Samrådsprocessen fortsätter för den planerade luftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland. Svenska kraftnät bjuder nu in till öppet hus för att informera om projektet.

Ta del av samrådsunderlag

Nu finns ett samlat samrådsunderlag som beskriver sträckningsförslaget för den planerade luftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

Inbjudan till samråd

Efter en inledande myndighetsdialog hösten 2018 bjuder nu Svenska kraftnät in till samråd om ett sträckningsförslag inom en utredningskorridor för den planerade luftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

Översikt: Broschyr om Messaure-Keminmaa

Nu kan du ta del av mer information om den nya transmissionsnätsledningen mellan Messaure och Keminmaa. Projektet, klassat som ett gemensamt europeiskt intresse, sammanfattas översiktligt i en ny informationsbroschyr.

Samråd planeras i mars 2020

Svenska kraftnät planerar samråd om utbyggnadsförslag i mars 2020. Mer information och inbjudan skickas ut innan samrådets start. Inför samrådet önskar vi få mer information från berörda fastigheter gällande eventuella arrendatorer eller andra nyttjanderättshavare på din fastighet samt lokala intresseorganisationer som skulle kunna påverkas av planerad ledning.

Inför kommande samråd

Nu pågår förberedelserna inför samrådsperioden för den planerade ledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa på den finska sidan. Under samrådsprocessen kan du som berörs av Svenska kraftnäts utbyggnadsplaner lämna dina yttranden.

Utökad utredningskorridor öster om Isovaara

Tillägg till nyhet om utredningskorridor den 14 juni 2019. Den korridor som Svenska kraftnät utreder, för att hitta en lämplig sträckning för den nya ledningen mellan Messaure och finska gränsen vid Torne älv, har utökats något för sträckan öster om Isovaara.

En utredningskorridor är vald

Efter utredningar och myndighetsdialog har Svenska kraftnät nu valt en utredningskorridor. Den ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att hitta en lämplig sträckning för den planerade ledningen mellan Messaure och finska gränsen vid Torne älv.

Inventering av natur- och kulturvärden

I maj 2019 inleder Svenska kraftnät inventeringar av natur- och kulturvärden för en planerad stamnätsledning i området mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Keminmaa i Finland.

Stöd från EU för teknisk utredningsfas

Kommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa har fattat beslut om stöd för den tekniska utredningsfasen till projekt Messaure-Keminmaa.

Myndighetsdialog under hösten 2018

Svenska kraftnät planerar tillsammans med den finska systemoperatören Fingrid att bygga en ny kraftledning mellan Messaure station i Jokkmokks kommun och Keminmaa i norra Finland. Under hösten 2018 inleds samtal om den planerade ledningen med bland annat berörda kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Project of Common Interest (PCI)

sv_horizontal_cef_logo.png

Projektet är av EU klassat som ett projekt av gemensamt intresse
 - Projects of Common Interest (PCI). Det innebär att projektets genomförande har en särskild viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning.

Mer om PCI-projekt:

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Utreder området och identifierar utbyggnadsförslag 2018
Samråd om utbyggnadsförslag 2020
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen 2021
Beslut om tillstånd 2022
Planerad byggstart 2024
Planerad drifttagning 2025