Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Messaure - Keminmaa

Inventering av natur- och kulturvärden

I maj 2019 inleder Svenska kraftnät inventeringar av natur- och kulturvärden för en planerad stamnätsledning i området mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Keminmaa i Finland.

Inventering av natur- och kulturvärden genomförs för att kunna hitta en lämplig sträckning för den planerade ledningen mellan Messaure och Keminmaa, som sammantaget ger så liten påverkan som möjligt på omgivningen. Inventeringarna sker under perioden maj-oktober 2019 och görs för att identifiera skyddsvärda natur- och kulturvärden. De fastighetsägare som berörs av inventeringen informeras särskilt via brev.

Hur går undersökningarna till?

Arkeologer och biologer kommer att utföra inventeringar av kultur- respektive natur­värden. Inventeringarna sker med stöd i allemansrätten och innebär ingen påverkan på mark eller vegetation. Vi kommer att gå till fots i närheten av befintlig ledningsgata och ta oss mellan platserna med personbil. Vi kör enbart bil på allmänna vägar och privata vägar som har statsbidrag.