Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Midskog

Följ projektet via

Vi flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog

Svenska kraftnät flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog då den har uppnått sin tekniska livslängd och behöver moderniseras. Vid flytten av stationen anpassar vi den även för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området.

Om projektet

Vi flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog

Svenska kraftnät flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog då den har uppnått sin tekniska livslängd och behöver moderniseras. Vid flytten av stationen anpassar vi den även för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området.

Om projektet

Svenska kraftnät flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog som nått sin tekniska livslängd och därför behöver moderniseras för att öka driftsäkerheten och minska risken för störningar i elförsörjningen. Den nya stationen möjliggör också anslutning av den vindkraftpark som är under byggnation i området. Den nya stationen byggs av arbetsmiljöskäl cirka 1 kilometer söder om det befintliga stationsområdet.

Projektet är ett samarbete med Jämtkraft Elnät AB som har en regionnätsstation direkt i anslutning till transmissionsnätsstationen. Även Jämtkrafts station kommer att flyttas till det nya stationsområdet.

Förnyelsen av Midskog är ett omfattande projekt och Svenska kraftnäts del av projektet delas upp i två entreprenader. Stationsentreprenaden omfattar det nya stationsområdet och ledningsentreprenaden omfattar ledningsändringar som krävs för att den nya stationen ska kunna kopplas ihop med transmissionsnätet.

Framgångsrik driftsättning


Det omfattande förnyelseprojektet av station Midskog lider mot sitt slut. Sedan den nya stationen stod klar i juli 2020 har stationen och anslutande ledningar successivt tagits i drift.

Snart dags för drifttagning


Arbetet med att förnya och flytta transmissionsnätsstation Midskog går framåt och ställverket tas snart i drift. Arbete som återstår är byggnation av anslutande kraftledningar.

Projekt Midskog tar ytterligare ett steg framåt


Det pågår markförberedelser för den nya stamnätsstationen i Midskog. Nu tar projektet ännu ett steg framåt och skickar ut upphandlingsunderlag för ledningsåtgärder till prekvalificierade entreprenörer.

Fortsatt anläggningsarbete i Midskog


Förberedelser för den nya stamnätsstationen i Midskog pågår. Entreprenören finns på plats med personal och fordon. Träd har avverkats, sly röjts och det finns en ny tillfartsväg till området. Det schaktas också sten för att anlägga grunden till den nya stationen.

Nu bygger vi den nya stationen


Upphandlingen av stationsentreprenaden är avslutad. Under våren och sommaren börjar vår entreprenör Eitech Electro AB arbetet med att bygga den nya stationen.

Vi har ansökt om koncession


Efter att ha genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning har vi skickat in ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen för ledningsåtgärder i projekt Midskog.

Dags för samråd


Vi påbörjar nu samrådsprocessen för projektet Midskog. Du är välkommen att lämna dina synpunkter till oss senast den 27 maj.

Vi vill teckna avtal med fastighetsägare


För att beträda marken som ska undersökas vill vi gärna ha fastighetsägarens tillstånd. Under våren kommer Svenska kraftnät därför att skicka ut avtal och medföljande informationsbrev till berörda markägare om medgivande om förundersökning.

Undersöka markförhållanden inför flytt av ledningar


Då vi flyttar stationen behöver vi även flytta med de ledningar som är anslutna till den. En viktig del i arbetet med att komma fram till vart vi ska flytta ledningarna är att kartlägga natur- och kulturvärden samt markförhållanden i området.

Den nya stationen Midskog


Svenska kraftnäts stamnätsstation Midskog är av en äldre typ. Den behöver nu förnyas för att klara framtidens krav på person- och driftsäkerhet och för att kunna ta emot ny vindkraft som planeras i området.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd  2016
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen Hösten 2016
Byggstart för stationen Maj 2017
Beslut om tillstånd (koncession) Juni 2018
Preliminär byggstart för ledningsåtgärder Hösten 2018
Planerad drifttagning Juli-november 2020

  

Granskad