Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Midskog

Den nya stationen Midskog

Svenska kraftnäts stamnätsstation Midskog är av en äldre typ. Den behöver nu förnyas för att klara framtidens krav på person- och driftsäkerhet och för att kunna ta emot ny vindkraft som planeras i området.

Av arbetsmiljöskäl kan vi inte bygga den nya stationen vid
det nuvarande stationsområdet. Därför skapar vi ett helt nytt
stationsområde strax söder om det nuvarande. Även Jämtkrafts
närliggande regionnätsstation kommer att flyttas till
det nya stationsområdet.
För att kunna ansluta den nya stationen till stam- och regionnätet
behöver vi även flytta med de kraftledningar som är
närmast den nuvarande stationen.