Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Midskog

Dags för samråd

Vi påbörjar nu samrådsprocessen för projektet Midskog. Du är välkommen att lämna dina synpunkter till oss senast den 27 maj.

I samband med att den nya stationen byggs behöver vi justera ett flertal befintliga ledningar för att koppla in dem till stamnätsstationen. Vi vill därför ha in de berördas synpunkter på dessa förändringar.

Projektet och de övergripande förväntade konskekvenserna beskrivs i samrådsunderlaget, som ger underlag för sakägare och andra intressenter att lämna synpunkter. Samrådsunderlaget finns att hämta under Dokument och kartor.