Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Midskog

Undersöka markförhållanden inför flytt av ledningar

Då vi flyttar stationen behöver vi även flytta med de ledningar som är anslutna till den. En viktig del i arbetet med att komma fram till vart vi ska flytta ledningarna är att kartlägga natur- och kulturvärden samt markförhållanden i området.

Därför anlitar Svenska kraftnät biologer, arkeologer och andra
specialister som genomför förundersökningar på berörda
fastigheter. Undersökningarna består av inventeringar, mätningsarbeten
och undersökningar av markförhållanden.
Utifrån resultatet av undersökningarna avgör vi sedan vilka
platser som är lämpliga att flytta ledningarna till och också
vilka typer av stolpar och fundament som ska användas på
respektive plats.