Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Midskog

Vi har fått koncession för flytt av ledningsdelar i anslutning till station Midskog

Vi har nu erhållit koncession från energimarknadsinspektionen vilket ger oss tillstånd att flytta ledningsdelarna i anslutning till station Midskog. Ombyggnationen innefattar samantaget elva ledningar, inklusive Jämtkrafts inledningsspann.

Upphandlingen av ledningsentreprenaden är avslutad. Arbetet påbörjas under juli månad när vår entreprenör Dalekovod etablerar sig på arbetsområdet. Sedan avverkas skog för de nya ledningsdragningarna, fundament byggs och stolparna monteras. Slutligen dras linorna mellan stolparna.

Vi planerar att den nya stationen ska stå klar och tas i drift i slutet av 2019 men vissa arbetsmoment kommer att kvarstå och vi planerar att avsluta de sista arbetena hösten 2020.