Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Midskog

Vi vill teckna avtal med fastighetsägare

För att beträda marken som ska undersökas vill vi gärna ha fastighetsägarens tillstånd. Under våren kommer Svenska kraftnät därför att skicka ut avtal och medföljande informationsbrev till berörda markägare om medgivande om förundersökning.

Att fastighetsägaren lämnar sitt medgivande till
förundersökningen innebär bara att förundersökningar får
genomföras på fastigheten. Det innebär inte att fastighetsägaren
har godkänt ledningsdragningen.
Lämnar du ditt medgivande får du en schablonersättning
om 3 000 kr som täcker mindre skador, som kan uppstå i
samband med förundersökningarna. Om det skulle uppstå
skador som överstiger denna summa så ersätts de separat.
Mer information ges i brevet som skickas till berörda. Tveka
inte att höra av dig till oss om du har några frågor om avtalen
eller förundersökningarna.