Hoppa till huvudinnehåll

Nackaskarv

Ombyggnation av ledning i södra Stockholm

Svenska kraftnät har byggt om en ledning i Högdalen. Ombyggnaden är en del av arbetet med att strukturera om och förstärka elnätet för att trygga Stockholmsregionens framtida elförsörjning.

Ombyggnaden var nödvändig för att fortsätta förse Nacka med ström i samband med att en ny 400 kV-station byggs i Snösätra. Idag sträcker sig en 220 kV-ledning mellan Nacka och stationen Ekudden i Huddinge. Den behöver delvis byggas om för att i stället anslutas till stationen i Högdalen. Resterande del söderut mot Ekudden i Huddinge kommer att rivas för att göra plats för en ny 400 kV-ledning med namnet Snösätra – Ekudden.

Ombyggnaden är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Svenska kraftnät, Ellevio (f.d Fortum Distribution) och Vattenfall, där vi bygger en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät. Eftersom Stockholmsregionens elberoende ökar, behöver elnätet förstärkas och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser.

Koncessionsansökan inlämnad


Nu har ansökan om nätkoncession lämnats in för den ledning som ska byggas om för att förse Nacka med el i samband med att en ny 400 kV-station byggs i Snösätra.

Samrådsredogörelse från samrådet 2015


Samrådsunderlaget beskriver bland annat sträckningsförslag för den anslutande 220 kV-ledningen i Högdalen och hur omgivningen förväntas att påverkas under byggnation och drift. Samrådsunderlag (pdf, 182 MB, nytt fönster)...

Tidplan

Händelse Tidpunkt       
Byggstart etapp 1 Klart 2019
Etapp 1 i drift Augusti 2019
Byggstart etapp 2 2023
Etapp 2 i drift 2023
Rivning resterande stolpar 2024
Granskad