Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Nackaskarv

Följ projektet via

Ombyggnation av ledning i södra Stockholm

Vi bygger om transmissionsnätet i Högdalen, i södra Stockholm. Ombyggnaden är en del av arbetet med att strukturera om och förstärka nätet för att öka kapaciteten av el och trygga Stockholmsregionens elförsörjning.

Ombyggnation av ledning i södra Stockholm

Vi bygger om transmissionsnätet i Högdalen, i södra Stockholm. Ombyggnaden är en del av arbetet med att strukturera om och förstärka nätet för att öka kapaciteten av el och trygga Stockholmsregionens elförsörjning.

Idag sträcker sig en 220 kV-ledning mellan Nacka och stationen Ekudden i Huddinge. Den behöver delvis byggas om för att i stället anslutas till stationen i Högdalen. Resterande del söderut mot Ekudden kommer att rivas för att göra plats för en ny 400 kV-ledning med namnet Snösätra–Ekudden.

Ombyggnaden i Högdalen sker i två steg. Etapp 1 genomfördes 2019 och innebar förändringar i station Högdalens kontrollutrustning och åtgärder på tre stolpar i närheten av stationen. Syftet var att säkra elleveransen till Nacka under pågående byggnation av station Snösätra och kraftledningen Snösätra–Ekudden. El till Nacka levereras till främst från station Högdalen under byggperioden.

Under etapp 2 ska åtgärder på befintliga 220 kV-ledningar göras för att skapa en ny förbindelse mellan Högdalen och Nacka. När det är klart kan vissa stolpar i området rivas för att frigöra mark kring Högdalenverket. Detta arbete kan först påbörjas när kablar från station Snösätra är anslutna till station Högdalen.

Koncessionsansökan inlämnad


Nu har ansökan om nätkoncession lämnats in för den ledning som ska byggas om för att förse Nacka med el i samband med att en ny 400 kV-station byggs i Snösätra.

Samrådsredogörelse från samrådet 2015


Samrådsunderlaget beskriver bland annat sträckningsförslag för den anslutande 220 kV-ledningen i Högdalen och hur omgivningen förväntas att påverkas under byggnation och drift. Samrådsunderlag (pdf, 182 MB, nytt fönster)...

Tidplan

Händelse Tidpunkt       
Byggstart etapp 1 Klart 2019
Etapp 1 i drift Augusti 2019
Byggstart etapp 2 2023
Etapp 2 i drift 2023
Rivning resterande stolpar 2024
Granskad