Hoppa till huvudinnehåll

NordBalt

Om projektet

I samarbete med Litauens transmissionsnätsoperatör LitGrid har Svenska kraftnät byggt elförbindelsen NordBalt. När den togs i drift i början av 2016 blev den det svenska transmissionsnätets första förbindelse till Baltikum. Genom NordBalt stärks kopplingen mellan den nordiska och baltiska elmarknaden.

En viktig fråga inom EU

Att koppla samman elmarknader är en viktig fråga inom den europeiska unionen. Med NordBalt blir Baltikum mindre beroende av fossila energikällor som gas och kol, eftersom den nya förbindelsen kan transportera förnyelsebar energi.

Förbinder Sverige och Litauen

Den nya utlandsförbindelsen sträcker sig mellan Nybro i Småland och hamnstaden Klaipeda i Litauen. NordBalt består av en 45 mil lång likströmkabel, varav 40 mil är en sjökabel.

Vi samarbetar med Litauen

NordBalt är ett samarbete mellan Svenska kraftnät och den litauiska transmissionsnätsoperatören LitGrid. Projektet delfinansieras av EU. Den totala investeringen i Sverige och Baltikum beräknas till drygt 552 miljoner euro. Förstärkningar som behöver göras i det svenska och de baltiska elnäten finansieras separat.

NordBalt togs i drift 2016

I början av 2016 togs NordBalt i drift.

Här kan du läsa mer om vad som händer i projektet just nu.

Granskad