Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

NordSyd

Följ projektet via

NordSyd - kraftfulla förstärkningar mellan elområde 2 och 3

NordSyd - kraftfulla förstärkningar mellan elområde 2 och 3

Gränsen mellan elområdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren. Resultatet kommer att bli ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet och samtidigt kan möta behoven av ökad överföring från norr till söder. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

Snitt 2 korsas av åtta 400 kV-ledningar och tre 220 kV-ledningar och har stor påverkan på elmarknaden och driftsäkerheten i det nordeuropeiska elsystemet. Investeringspaketet NordSyd omfattar sex av de elva ledningar som korsar snitt 2, de tre äldsta 400 kV-ledningarna och de tre 220 kV-ledningarna.

Åtgärderna som kommer att genomföras inom NordSyd är mycket omfattande och de mest långsiktiga åtgärderna beräknas ta flera decennier att genomföra, men det kommer också att genomföras åtgärder de närmaste åren som påverkar över­föringen i den här delen av transmissionsnätet. NordSyd handlar inte bara om att genom­föra reinvesteringar utan också om att förnya och förstärka för att öka kapaciteten från dagens 7 300 MW upp till mer än 10 000 MW.

Kapacitetsbehovet i Uppsala med omnejd säkrat redan till 2024


Svenska kraftnät har i höstens utredningsarbete med att öka kapaciteten skapat lösningar som förser Uppsala med omnejd med önskad kapacitet redan år 2024. Hela sex år tidigare än prognostiserat.

Beslut om de första åtgärderna inom NordSyd – nu startar projekten


I september godkändes de inledande utredningarna för NordSyd ;Uppsala, Västerås och Sollefteå. Nu startar projekten i alla de tre områdena löpande från hösten 2020.

Långsiktiga samhällsrelationer viktiga för investeringspaket NordSyd


Svenska kraftnät bygger ut och förstärker transmissionsnätet för el. Genom investeringspaket NordSyd kommer vi bland annat kunna möta de ökade behoven av kapacitetsöverföring från norr till söder. Att samarbeta och föra en tidig dialog med andra samhällsaktörer är avgörande i det arbetet. Under utredning för Uppsalaområdet inom investeringspaket NordSyd samverkar vi nära med bland andra Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun och det upphör inte bara för att vi inte kan ses.

Inriktningsbeslut för NordSyd tas upp på styrelsemöte i september


De tre första utredningspaketen i investeringspaket NordSyd skulle ursprungligen tas upp för inriktningsbeslut på Svenska kraftnäts Styrelsemöte i maj. Besluten är nu flyttade till mötet i september för att utredningarna ska få tillräcklig tid för remisshantering och förberedelser.

2020, året då NordSyd tar fart


Under förra året startades fyra utredningspaket inom investeringsprogrammet NordSyd: Uppsala, Västerås, Ockelbo och Sollefteå. I år tas de första delarna av utredningarna vidare till projekt och vi påbörjar realiseringen av investeringspaketet. Det rör sig både om förnyelser av redan befintliga ledningar men även helt nya ledningar och stationer.

Stora investeringar för ett robust och flexibelt stamnät – NordSyd tar form


För att trygga framtidens elförsörjning behöver vi stärka och utveckla stamnätet runt om i Sverige. NordSyd är namnet på ett av våra största investeringspaket någonsin. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 50 miljarder kronor då 2 000 km ny lednings ska byggas och omkring 35 stationer byggs eller förnyas.

Kort om NordSyd

  • Cirka 2000 km ny ledning skall bygga
  • Omkring 35 stationer kommer att byggas eller förnyas
  • Genomförande fram till år 2040
  • Investeringar på cirka 75 miljarder kronor

 

Mer information