Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nybro – Hemsjö

Dokument och kartor

Här hittar du dokument och kartor för Nybro – Hemsjö. Vänligen kontakta oss om du önskar utskrivna exemplar.

Filstorlek
Svenska kraftnäts yttrande

Svenska kraftnäts kompletterande yttrande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö

2020-05-18 11891
Bilaga 1 - Rättsutlåtande

2020-05-18 221
Bilaga 2 - Konsekvenser av kablifiering i transmissionsnätet (stamnätet)

2020-05-18 571
Bilaga 3 - Påverkan på havsörn

2020-05-18 225
Filstorlek
Överklagan

Svenska kraftnäts överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Nybro-Hemsjö 

2019-12-06 477
Komplettering av överklagan

Komplettering av överklagande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Nybro-Hemsjö

2019-12-06 22857
Bilaga 1 - Utredning

2019-12-06 110
Bilaga 2 - Magnetfältsänkande åtgärder

2019-12-06 1361
Bilaga 3 - Fritidshus och magnetfält

2019-12-06 1628
Bilaga 4 - Karta fastigheter

2019-12-06 3635
Filstorlek
Koncessionsbeslut

Energimarknadsinspektionens koncessionsbeslut för ansökan om ny 400 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö. 

2019-09-05 3003
Kompletterande yttrande

Energimarknadsinspektionens kompletterande yttrande till regeringen.

2020-03-09 326
Filstorlek
Koncessionsansökan

Ansökan om koncession för ledningen till Energimarknadsinspektionen

2017-06-19 6271
Koncessionskarta

Karta över förordad ledningssträcka i ansökan

2017-06-19 30583
Bilaga 2b - Teknikval

Utdrag ur samrådsredogörelse 2 2015-12-22, reviderat 2017-02-22

2017-06-19 425
Filstorlek
Karta med fastighetsgränser

Detaljerad karta över den valda ledningssträckan inklusive fastighetsgränser.

2020-02-04 36854
Filstorlek
MKB

Miljökonsekvensbeskrivning för förordad ledningssträckning

2017-06-20 17044
Bilaga 1 - Bedömningsgrunder

2017-06-20 146
Bilaga 3 - Natur- och kulturvärdesinventeringar

2017-06-20 16
Bilaga 3a - Naturvärdesinventeringar

2017-06-21 14650
Bilaga 3b - Artskyddsutredning

2019-09-25 6704
Bilaga 3c - Orrinventering 2016

2017-06-20 1965
Bilaga 3d - Tjäderinventering

2017-06-20 8688
Bilaga 3e - Arkeologisk rapport

2017-06-20 10495
Bilaga 4a - Översiktskarta

2017-06-20 3747
Bilaga 4b - Karta utredningskorridorer

2017-06-20 29034
Bilaga 4c - Karta sträckningsalternativ

2017-06-20 36580
Bilaga 4d - Karta riksintressen och Natura 2000-områden

2017-06-20 30746
Bilaga 4e - Karta natur- och friluftsliv skyddade områden

2017-06-20 29226
Bilaga 4f - Karta natur- och friluftsliv övriga värden

2017-06-20 30607
Bilaga 4g - Karta kulturvärden och naturresurser

2017-06-20 29241
Bilaga 4h - Karta boendemiljöer

2017-06-20 29072
Bilaga 4i - Karta Tingsryd kommun

2017-06-20 6364
Bilaga 2a - Samrådsredogörelse 1

Redogörelse av samråd om flera utredningskorridorer

2017-06-20 26733
Bilaga 2b - Samrådsredogörelse 2

Redogörelse av samråd om utbyggnadsförslag

2017-06-20 33799
Bilaga 2c - Samrådsredogörelse kompletterande samråd

Redogörelse av kompletterande samråd

2017-06-20 19437
Granskad