Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Nybro – Hemsjö

Följ projektet via

Dokument och kartor

Här hittar du dokument och kartor för Nybro – Hemsjö. Vänligen kontakta oss om du önskar utskrivna exemplar.

Kompletterande yttrande koncessionsbeslut
Namn Datum Filstorlek
Svenska kraftnäts yttrande (PDF)

Svenska kraftnäts kompletterande yttrande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö

2020-05-18 11891 KB
Bilaga 1 - Rättsutlåtande (PDF)

2020-05-18 221 KB
Bilaga 2 - Konsekvenser av kablifiering i transmissionsnätet (stamnätet) (PDF)

2020-05-18 571 KB
Bilaga 3 - Påverkan på havsörn (PDF)

2020-05-18 225 KB
Överklagan koncessionsbeslut
Namn Datum Filstorlek
Överklagan (PDF)

Svenska kraftnäts överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Nybro-Hemsjö 

2019-12-06 477 KB
Komplettering av överklagan (PDF)

Komplettering av överklagande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Nybro-Hemsjö

2019-12-06 22857 KB
Bilaga 1 - Utredning (PDF)

2019-12-06 110 KB
Bilaga 2 - Magnetfältsänkande åtgärder (PDF)

2019-12-06 1361 KB
Bilaga 3 - Fritidshus och magnetfält (PDF)

2019-12-06 1628 KB
Bilaga 4 - Karta fastigheter (PDF)

2019-12-06 3635 KB
Koncessionsbeslut Ei
Namn Datum Filstorlek
Koncessionsbeslut (PDF)

Energimarknadsinspektionens koncessionsbeslut för ansökan om ny 400 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö. 

2019-09-05 3003 KB
Kompletterande yttrande (PDF)

Energimarknadsinspektionens kompletterande yttrande till regeringen.

2020-03-09 326 KB
Koncessionsansökan
Namn Datum Filstorlek
Koncessionsansökan (PDF)

Ansökan om koncession för ledningen till Energimarknadsinspektionen

2017-06-19 6271 KB
Koncessionskarta (PDF)

Karta över förordad ledningssträcka i ansökan

2017-06-19 30583 KB
Bilaga 2b - Teknikval (PDF)

Utdrag ur samrådsredogörelse 2 2015-12-22, reviderat 2017-02-22

2017-06-19 425 KB
Fastighetskartor
Namn Datum Filstorlek
Karta med fastighetsgränser (PDF)

Detaljerad karta över den valda ledningssträckan inklusive fastighetsgränser.

2020-02-04 36854 KB
MKB
Namn Datum Filstorlek
MKB (PDF)

Miljökonsekvensbeskrivning för förordad ledningssträckning

2017-06-20 17044 KB
Bilaga 1 - Bedömningsgrunder (PDF)

2017-06-20 146 KB
Bilaga 3 - Natur- och kulturvärdesinventeringar (PDF)

2017-06-20 16 KB
Bilaga 3a - Naturvärdesinventeringar (PDF)

2017-06-21 14650 KB
Bilaga 3b - Artskyddsutredning (PDF)

2019-09-25 6704 KB
Bilaga 3c - Orrinventering 2016 (PDF)

2017-06-20 1965 KB
Bilaga 3d - Tjäderinventering (PDF)

2017-06-20 8688 KB
Bilaga 3e - Arkeologisk rapport (PDF)

2017-06-20 10495 KB
Bilaga 4a - Översiktskarta (PDF)

2017-06-20 3747 KB
Bilaga 4b - Karta utredningskorridorer (PDF)

2017-06-20 29034 KB
Bilaga 4c - Karta sträckningsalternativ (PDF)

2017-06-20 36580 KB
Bilaga 4d - Karta riksintressen och Natura 2000-områden (PDF)

2017-06-20 30746 KB
Bilaga 4e - Karta natur- och friluftsliv skyddade områden (PDF)

2017-06-20 29226 KB
Bilaga 4f - Karta natur- och friluftsliv övriga värden (PDF)

2017-06-20 30607 KB
Bilaga 4g - Karta kulturvärden och naturresurser (PDF)

2017-06-20 29241 KB
Bilaga 4h - Karta boendemiljöer (PDF)

2017-06-20 29072 KB
Bilaga 4i - Karta Tingsryd kommun (PDF)

2017-06-20 6364 KB
Bilaga 2a - Samrådsredogörelse 1 (PDF)

Redogörelse av samråd om flera utredningskorridorer

2017-06-20 26733 KB
Bilaga 2b - Samrådsredogörelse 2 (PDF)

Redogörelse av samråd om utbyggnadsförslag

2017-06-20 33799 KB
Bilaga 2c - Samrådsredogörelse kompletterande samråd (PDF)

Redogörelse av kompletterande samråd

2017-06-20 19437 KB
Granskad