Hoppa till huvudinnehåll

Nybro – Hemsjö

Dokument och kartor

Här hittar du dokument och kartor för Nybro – Hemsjö. Vänligen kontakta oss om du önskar utskrivna exemplar.

Kompletterande yttrande koncessionsbeslut
Namn Datum Filstorlek
Svenska kraftnäts yttrande (PDF)

Svenska kraftnäts kompletterande yttrande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö

2020-05-18 11891 KB
Bilaga 1 - Rättsutlåtande (PDF)

2020-05-18 221 KB
Bilaga 2 - Konsekvenser av kablifiering i transmissionsnätet (stamnätet) (PDF)

2020-05-18 571 KB
Bilaga 3 - Påverkan på havsörn (PDF)

2020-05-18 225 KB
Överklagan koncessionsbeslut
Namn Datum Filstorlek
Överklagan (PDF)

Svenska kraftnäts överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Nybro-Hemsjö 

2019-12-06 477 KB
Komplettering av överklagan (PDF)

Komplettering av överklagande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Nybro-Hemsjö

2019-12-06 22857 KB
Bilaga 1 - Utredning (PDF)

2019-12-06 110 KB
Bilaga 2 - Magnetfältsänkande åtgärder (PDF)

2019-12-06 1361 KB
Bilaga 3 - Fritidshus och magnetfält (PDF)

2019-12-06 1628 KB
Bilaga 4 - Karta fastigheter (PDF)

2019-12-06 3635 KB
Koncessionsbeslut Ei
Namn Datum Filstorlek
Koncessionsbeslut (PDF)

Energimarknadsinspektionens koncessionsbeslut för ansökan om ny 400 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö. 

2019-09-05 3003 KB
Kompletterande yttrande (PDF)

Energimarknadsinspektionens kompletterande yttrande till regeringen.

2020-03-09 326 KB
Koncessionsansökan
Namn Datum Filstorlek
Koncessionsansökan (PDF)

Ansökan om koncession för ledningen till Energimarknadsinspektionen

2017-06-19 6271 KB
Koncessionskarta (PDF)

Karta över förordad ledningssträcka i ansökan

2017-06-19 30583 KB
Bilaga 2b - Teknikval (PDF)

Utdrag ur samrådsredogörelse 2 2015-12-22, reviderat 2017-02-22

2017-06-19 425 KB
Fastighetskartor
Namn Datum Filstorlek
Karta med fastighetsgränser (PDF)

Detaljerad karta över den valda ledningssträckan inklusive fastighetsgränser.

2020-02-04 36854 KB
MKB
Namn Datum Filstorlek
MKB (PDF)

Miljökonsekvensbeskrivning för förordad ledningssträckning

2017-06-20 17044 KB
Bilaga 1 - Bedömningsgrunder (PDF)

2017-06-20 146 KB
Bilaga 3 - Natur- och kulturvärdesinventeringar (PDF)

2017-06-20 16 KB
Bilaga 3a - Naturvärdesinventeringar (PDF)

2017-06-21 14650 KB
Bilaga 3b - Artskyddsutredning (PDF)

2019-09-25 6704 KB
Bilaga 3c - Orrinventering 2016 (PDF)

2017-06-20 1965 KB
Bilaga 3d - Tjäderinventering (PDF)

2017-06-20 8688 KB
Bilaga 3e - Arkeologisk rapport (PDF)

2017-06-20 10495 KB
Bilaga 4a - Översiktskarta (PDF)

2017-06-20 3747 KB
Bilaga 4b - Karta utredningskorridorer (PDF)

2017-06-20 29034 KB
Bilaga 4c - Karta sträckningsalternativ (PDF)

2017-06-20 36580 KB
Bilaga 4d - Karta riksintressen och Natura 2000-områden (PDF)

2017-06-20 30746 KB
Bilaga 4e - Karta natur- och friluftsliv skyddade områden (PDF)

2017-06-20 29226 KB
Bilaga 4f - Karta natur- och friluftsliv övriga värden (PDF)

2017-06-20 30607 KB
Bilaga 4g - Karta kulturvärden och naturresurser (PDF)

2017-06-20 29241 KB
Bilaga 4h - Karta boendemiljöer (PDF)

2017-06-20 29072 KB
Bilaga 4i - Karta Tingsryd kommun (PDF)

2017-06-20 6364 KB
Bilaga 2a - Samrådsredogörelse 1 (PDF)

Redogörelse av samråd om flera utredningskorridorer

2017-06-20 26733 KB
Bilaga 2b - Samrådsredogörelse 2 (PDF)

Redogörelse av samråd om utbyggnadsförslag

2017-06-20 33799 KB
Bilaga 2c - Samrådsredogörelse kompletterande samråd (PDF)

Redogörelse av kompletterande samråd

2017-06-20 19437 KB
Granskad