Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nybro – Hemsjö

Inventering av tillfartsvägar från vecka 25

Vi behöver inventera de vägar som ligger i anslutning till den planerade luftledningssträckan. Inventeringen påbörjas vecka 25 och kommer att ske okulärt – inga markeringar eller åtgärder kommer att göras i fält vid inventeringen.

Informationsmöte under 2016

Efter att vi har genomfört inventeringen kommer vi att bjuda in berörda markägare/ väghållare/vägföreningar till ett informationsmöte, där vi berättar om vägar i projektet och om hur vi planerar att använda vägarna. Mötet kommer troligen att vara i början av 2016.

Vi tecknar nyttjanderättsavtal

För att säkerställa det kommande behovet av vägarna kommer vi att vilja teckna nyttjanderättsavtal med berörda markägare/väghållare/vägföreningar. Mer information om nyttjanderättsavtal kommer i samband med informationsmötet.