Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nybro – Hemsjö

Komplettering av överklagan inskickad till regeringen

Svenska kraftnät har skickat in en komplettering av överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut om att avslå koncessionsansökningarna för de planerade stamnätsledningarna Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att avslå koncessionsansökningarna för 400 kV-ledningarna mellan Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö med hänvisning till att underlaget inte är tillräckligt utförligt. Svenska kraftnät delar inte Ei:s bedömning och har överklagat beslutet till regeringen. Nu har en komplettering av överklagan skickats in.

Överklagan samt kompletteringen med bilagor finns att läsa under sidan ”dokument och kartor”