Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nybro – Hemsjö

Koncessionsbeslut flyttas fram till våren 2019

När Svenska kraftnät i juni 2017 skickade in koncessionsansökan var tidplanen att Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut skulle kunna i december 2018. Det är nu framskjutet och beslutet beräknas istället komma under våren 2019.

Bakgrunden till det framskjutna koncessionsbeslutet är att Energimarknadsinspektionens mottagande av ansökan överklagades och handläggningen inte kunde starta förrän ärendet behandlats av förvaltningsrätten. Det gjorde att handläggningen fick senareläggas fyra månader och att beslutet nu förskjuts. Vi räknar istället med att få Energimarknadsinspektionens beslut under våren 2019.