Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nybro – Hemsjö

Koncessionsbeslut överklagas till Regeringen

Svenska kraftnät har överklagat Energimarknadsinspektionens beslut om att avslå koncessionsansökningarna för de planerade stamnätsledningarna Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö. Överklagan skickades in 25 september med en önskan om uppskov till 29 november för komplettering av underlag.