Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nybro – Hemsjö

Vi har sökt förundersökningstillstånd hos länsstyrelsen

För att kunna göra markinventeringar behöver vi ha fastighetsägarens tillstånd att beträda marken. Till berörda fastighetsägare har vi tidigare skickat en blankett om medgivande om förundersökning (MFÖ). För de fastigheter vars ägare inte har lämnat sitt tillstånd har vi under maj månad sökt förundersökningstillstånd (resolution) hos länsstyrelsen.

Du kan fortfarande skicka in MFÖ-blanketten och få den schablonersättning om 3 000 kr som täcker mindre skador, som kan uppstå i samband med markundersökningarna. Om det skulle uppstå skador som överstiger denna summa så ersätts de separat.