Hoppa till huvudinnehåll

Odensala – Överby

Frågor och svar


9 frågor inom Alla frågor

 • Hur väljer ni sträckning?

  Svar

  Vi gör en samlad bedömning från inkomna synpunkter och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst intrång efter att flera aspekter sammanvägts. Dessa är boende... Läs mer
 • Var ska elförbindelsen byggas?

  Svar

  Sträckningsförslaget som vi samråder om hösten 2019 berör Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner. Den föreslagna sträckningen har i huvudsak lokaliserats i eller i a... Läs mer
 • Vad går att påverka i detta skede?

  Svar

  Alla förslag som rör den föreslagna ledningssträckningen och utredningskorridoren är välkomna. Inkomna synpunkter och förslag sammanvägs med andra intressen såsom boende... Läs mer
 • Vad händer efter samrådet?

  Svar

  Vi kommer att sammanställa samtliga skriftliga yttranden som kommer in till oss under samrådstiden, samt våra kommentarer, i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer a... Läs mer
 • Varför behövs den här elförbindelsen?

  Svar

  Den bidrar till att förstärka och öka kapaciteten i transmissionsnätet och därmed trygga elförsörjningen i takt med att Stockholmsregionen växer. Tillsammans med flera andra f... Läs mer
 • Vad händer om ni inte bygger elförbindelsen?

  Svar

  Alternativet innebär att Stockholmsregionens elnät inte förstärks som planerat för att säkra den framtida elförsörjningen. Tillsammans med flera andra pågående och... Läs mer
 • Hur kommer jag som bor i närheten att påverkas av bygget?

  Svar

  I dagsläget är preliminär byggstart 2025 med förberedande arbeten påbörjas 2024. Tidsplanen är bland annat beroende av när koncession (tillstånd) meddelas. Först b... Läs mer
 • Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

  Svar

  Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad ... Läs mer
 • Vilka beslutar om tillstånd?

  Svar

  Vi ansöker om tillstånd, så kallad koncession, till Energimarknadsinspektionen. Som underlag lämnar vi in en koncessionsansökan samt en miljökonsekvensbeskrivning. I vissa fall beh&ou... Läs mer
Granskad