Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Hur väljer ni sträckning?

Vi gör en samlad bedömning från inkomna synpunkter och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst intrång efter att flera aspekter sammanvägts. Dessa är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. Det innebär att vi kan välja en sträckning som visserligen kan ge en viss negativ påverkan på en viss plats, men som sammantaget är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön jämfört med andra alternativ.