Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Vad händer efter samrådet?

Vi kommer att sammanställa samtliga skriftliga yttranden som kommer in till oss under samrådstiden, samt våra kommentarer, i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om tillstånd (koncession) till Energimarknadsinspektion (Ei) och publiceras här på projektets webbplats inom två månader efter att samrådet avslutats. De inkomna synpunkterna används för att hitta en slutlig sträckning. Vi tar fram en Miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas den ansökan om koncession som enligt plan ska skickas till Ei under år 2021.