Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Vad går att påverka i detta skede?

Alla förslag som rör den föreslagna ledningssträckningen och utredningskorridoren är välkomna. Inkomna synpunkter och förslag sammanvägs med andra intressen såsom boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. Du kan påverka förslaget genom att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden. Synpunkterna bör vara tydlig och konkret och gärna beskriva varför synpunkten är viktig.

Utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet kan justeringar av sträckningsförslaget inom korridoren bli aktuella. Synpunkter om förslaget skickas till oss inom samrådstiden, innan den 10 december 2019, för att beaktas i samrådet