Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Vad händer om ni inte bygger elförbindelsen?

Alternativet innebär att Stockholmsregionens elnät inte förstärks som planerat för att säkra den framtida elförsörjningen.

Tillsammans med flera andra pågående och planerade nätförstärkningar i Stockholmsregionen behöver den Odensala–Överby byggas för att elnätet ska drivas säkert, effektivt och säkerställa att Stockholmsområdets elnät är robust även vid framtida omvärldsförändringar.

Förstärkningen bidrar huvudsakligen till att:

> Möta det framtida behovet av el och därmed trygga elförsörjningen på kort och lång sikt.

> Säkerhetsställa driftsäkerheten i både transmissions- och regionnätet och minska risken för elavbrott.

> Förbättra möjligheten till att göra planerade avbrott på transmissionsnätet utan att andra elförbindelser överbelastas, vilket idag är väldigt besvärligt att få till.