Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Varför behövs den här elförbindelsen?

Den bidrar till att förstärka och öka kapaciteten i transmissionsnätet och därmed trygga elförsörjningen i takt med att Stockholmsregionen växer. Tillsammans med flera andra förstärkningar bidrar elförbindelsen till att upprätthålla driftsäkerheten, både vid normal drift och i samband med fel och underhållsarbeten. Därmed minskar risken för elavbrott i nätet. Möjligheten att göra planerade avbrott på transmissionsnätet förbättras också utan att andra elförbindelser överbelastas.