Hoppa till huvudinnehåll

Odensala – Överby

Om projektet

Vi planerar en ny luftledning i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Den behövs för att förstärka Stockholmsregionens elnät för att möta framtidens behov av säkra elleveranser.

Odensala-Överby är en av flera förstärkningar som är nödvändiga för att öka kapaciteten i elnätet och därmed trygga elförsörjningen i takt med att Stockholm växer. Den planeras för spänningsnivån 400 kV och ska ersätta en befintlig 220 kV-ledning genom kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna.

Förbindelsen bidrar till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen

Luftledningen Odensala–Överby kommer att höja elnätets kapacitet och bidra till att upprätthålla dess driftsäkerhet, både vid normal drift och i samband med fel och underhållsarbeten. Därmed minskar risken för elavbrott. Möjligheten att göra planerade avbrott kommer också att förbättras utan risk att andra elförbindelser överbelastas.

Samråd om ett sträckningsförslag hösten 2019

Vi har studerat framkomligheten för den nya elförbindelsen och utrett flera områden, så kallade utredningskorridorer. I början av 2018 valde vi en av dessa korridorer och fortsatte planeringen av ledningens detaljerade sträckning. Den efterföljande förprojekteringen visade på utmaningar med framkomligheten i vissa områden. Efter en fördjupad utredning presenterade och samrådde vi under hösten 2019 om ett sträckningsförslag inom en utredningskorridor.

 

Preliminär tidplan

 

Samråd om ett sträckningsförslag

16 okt-10 dec 2019

Samrådsredogörelse färdigställd

Maj 2020

Fördjupad inventering av natur- och kulturmiljön

Sommar 2020

Ansökan om koncession (tillstånd)

Vinter 2021

Ledningen byggs

Tid för byggstart är beroende av när koncession meddelas.

2025—2027

Ledningen i drift 2027
   
   
Granskad