Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Samråd och dialog

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar landskapsbild, boendemiljö, friluftsliv, natur- och kulturmiljö.

Senaste samrådet om ett sträckningsförslag

Under perioden 16 oktober - 10 december 2019 pågick samråd för den nya luftledningen mellan Odensala och Överby, denna gång om ett förslag till ledningssträckning inom en vald utredningskorridor. Samrådet gällde även innehållet i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för sträckningsförslaget.

Genom samråd vill vi få mer detaljerad information från myndigheter, kommuner, berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter som påverkar ledningens slutgiltiga placering. Inför samrådet tog vi fram ett samrådsunderlag där sträckningsförslaget och korridor presenterades, se sidan Dokument och kartor. Justeringar av sträckningsförslaget kan komma att ske inom korridoren utifrån de synpunkter som kom in under samrådet.

Öppna hus under samrådet

Under samrådstiden bjöd vi in till öppna hus för att svara på frågor. Vi besökte även kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna för att presentera samrådsunderlaget och svara på frågor. Öppna hus hölls den 12 november i Märsta och den 13 november i Upplands Väsby.

Tidigare genomfört samråd

Våren 2017 genomförde vi ett första samråd för projektet där flera utredningskorridorer var en del av samrådet. Samrådet skedde med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen och övriga myndigheter, aktörer och intresseorganisationer. Under samrådstiden hade även allmänheten möjlighet att lämna information och yttranden.

Efter samrådet sammanställde vi samtliga skriftliga yttranden som kom in till oss under samrådstiden, samt med våra kommentarer, i en samrådsredogörelse. I samband med att vi skickade samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen publicerades den även här på webben.

I början av 2018 valde vi en av dessa korridorer för fortsatt planering av ledningens detaljerade sträckning.

 

 

Granskad