Hoppa till huvudinnehåll

Odensala – Överby

Samråd och dialog

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar landskapsbild, boendemiljö, friluftsliv, natur- och kulturmiljö.

Under perioden 16 oktober - 10 december 2019 pågick samråd för den nya luftledningen mellan Odensala och Överby om ett sträckningsförslag inom en vald utredningskorridor. Under samrådstiden hade vi öppna hus vid två tillfällen; den 12 november i Märsta och den 13 november i Upplands Väsby.

Kompletterande samråd om en tillkommande utredningskorridor sommaren 2020

Under samrådet hösten 2019 fick vi in yttranden om att utreda ytterligare alternativa lokaliseringar för vissa delsträckor. Efter att ha undersökt och utvärderat dessa förslag under våren 2020 genomför vi ett kompletterande skriftligt samråd mellan 16 juni och 20 augusti 2020 om en tillkommande alternativ utredningskorridor för delsträckan Odensala-Åslunda-Slåsta,

Genom samrådet vill vi få mer detaljerad information från myndigheter, kommuner, berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter som påverkar ledningens slutgiltiga placering. Justeringar av sträckningsförslaget kan komma att ske inom korridoren utifrån de yttranden som kommer in under samrådet.

Mer information om detta tillkommande utbyggnadsförslag finns beskrivet i ett samrådsunderlag som är publicerat här på webben: ”Dokument och kartor” (länk: öppnas i nytt fönster). Där hittar du även underlag från tidigare samråd som beskriver övriga föreslagna utbyggnadskorridorer för den planerade ledningen.

Tidigare genomfört samråd om flera utredningskorridorer

Våren 2017 genomförde vi ett första samråd om flera alternativa utredningskorridorer. Samrådet skedde med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen och övriga myndigheter, aktörer och intresseorganisationer. Under samrådstiden hade allmänheten möjlighet att lämna information och yttranden.

Efter samrådet sammanställde vi samtliga skriftliga yttranden som kom in till oss under samrådstiden, samt med våra kommentarer, i en samrådsredogörelse. I början av 2018 valde vi en av dessa korridorer som vi utrett vidare.

Granskad