Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Alternativ sträckning förbi Brista industriområde

Då det finns utmaningar att passera med den nya ledningen i nuvarande ledningsgata genom Brista industriområde i Sigtuna pågår utredningar för att se alternativa möjligheter till var ledningen kan byggas.

När vi behöver bygga nya ledningar försöker vi utnyttja befintliga ledningsgator om möjligheten finns för att undvika att ta ny mark i anspråk. De fortsatta utredningarna i vald korridor visar dock på att det finns svårigheter attt passera med den nya ledningen i nuvarande ledningsgata genom Brista industriområde i Sigtuna. En möjlighet är att istället bygga ledningen runt industriområdet, vilket innebär att en del av en tidigare aktuell utredningskorridor, förbi Skoby, åter igen blivit aktuell för utredning. Om detta alternativ visar sig vara en bättre lösning kommer den befintliga ledningen genom industriområdet att rivas.